H.Upmann the Banker Ingot Rose


Xuất xứ: Dominican Republic,
Quy cách: 12 điếu/hộp,


Liên hệ HOTLINE: 0835.77.2468